A Hegy szelleme I.

Ahol hegyek vannak, ott szellemek laknak- ezt mindenki ősidők óta tudja, aki hegyvidékes tájon él. A Föld minden pontján tisztelik a szent hegyeket és az őket védő titokzatos szellemeket, de ennek a tiszteletnek olyan színes kultúrája és ezerarcú művelése, mint a Koreai-félszigeten, talán sehol a világon nem létezik. Ennek okát abban is kereshetjük, hogy a saját ősi hitvilág mellett számos más vallás és filozófia befolyása alá került ez a nép már a történelem előtti időkben. A kiapadhatatlan forrást Szibéria vad vidékei, a mongol kopár hegyvidék és kicsivel később az ősi Kína fenséges, szürreális és félelmetes formájú magaslataiból származó hit- rege- és mondavilág jelentette az amúgy is gazdag fantáziával megáldott koreai hegylakók számára. A Kínából érkező konfucianizmus, taoizmus és buddhizmus elegyedése az itt élők eleve sokszínű ősi sámánhitével világra hozta az egyedülálló, „koreanizált” hegyi szellem kultúrát, ami így mással össze nem vethetővé vált.

Ennek egy igencsak szembeszökő példája, hogy Koreában a buddhizmus első követői milyen belső erővel tudták legyőzni az ősi sámánhitben élők ellenkezését és kételkedését, és egyre többeket vonzani az új hithez. Nem üldözték tűzzel- vassal a sámánizmust, sőt ehelyett elegyítették a tao és Buddha tanaival azt.

Buddhista szentélyek és templomok százai nőttek a vadregényes hegyoldalakban, amelyeket legalább annyira szenteltek az adott hegy ősi szellemének, mint Buddhának. Így a régi hitet követő egyszerű (sőt babonás) emberek hosszú és embert próbáló hegyi utakon özönlöttek, zarándokoltak ezekbe a szentélyekbe, ahol aztán az új vallás, a Tao és Buddha tanaival találkozhattak. S mivel a buddhista szerzetesek koreaiak voltak, a hegy szellemét maguk is mélyen tisztelték, hiszen ez egyáltalán nem volt ellentétes Buddha tanításaival. Később aztán – ahogy az adományok egyre nagyobb szerepet játszottak a templomok és szentélyek fenntartásában - a hegy szellemének felajánlott emlékhelyek legalább olyan fontos szerepet játszottak a „kenyérkeresetben”, mint maguk a buddhista szentélyek és szobrok. 

  

Ennek a kölcsönös tiszteletnek a talaján hihetetlenül gazdag kultúra virágzott ki, ami teljes egészében sajátos koreai jelenség volt. A hegy szellemét a buddhisták a hegy urának ismerték el és SANSHIN-nek hívták. Ez a vidék az övé volt, és a tiszteletükre celebrált ünnepség nemcsak szertartás volt, hanem olyan rituálé, amelyben kérték védelmüket. Hálát adtak a szélért, az esőért és a termésért és a világért sem sértették volna meg a természet egyetlen elemét sem. A fa, a fű, a patak és a pillangó mind része volt a nagy egésznek, és tökéletesen beleillett Buddha tanításaiba. A taoizmus és a buddhizmus talán sehol a világon nem olvadt olyan békésen össze az ősi föld hitvilágával, mint éppen itt, Korea hegyei között.

Koreában a Hegy szelleme megőrizte viszonylagos függetlenségét. A legtöbb ábrázolásban nem az uniformizált bodhisattva ( a megvilágosodott lény) jelenik meg, hanem az elegye az ősi hegyi szellemnek és egy bölcs Zen nagymestenek. Noha buddhista templomokban, vagy azok környékén helyezték el, vagy festették meg, a koreai Hegy szelleme egyszerre tükrözi a sámánista mágusok és a taoista bölcsek jellező vonásait – Buddha jellegzetes lótuszülésében és megbékélt mosolyával.   

A Hegy szellemének ikon-ábrázolása minden esetben három elengedhetetlen elemet tartalmaz. Szerepel rajta egy emberi alak, aki legtöbbször hajlott korú és bölcs gondolkodó képét sugallja – ez az alak lehet férfi, de akár női figura is! A képi ábrázolásokon legtöbbször a tigrisnek is szerepelnie kell, ami vagy realista, vagy a népi festészetben jellegzetes absztrakt formában látható. A harmadik elem pedig a jellegzetes koreai vörösfenyő. 

S hogy hogyan lehetett a Hegy szelleme nő is? S hogy mit is szimbolizál az ember, a tigris és a vörösfenyő sehol nem látható szimbiózisa?  Folytatásunkból hamarosan megtudhatod…        

// 2016. március 6. //    

 

Téma: A Hegy szelleme

Dátum: 2016.03.14

Feladó: Zita65

Tárgy: A Hegy szelleme

Bocsi, azt szeretném megkérdezni,hogy várható valamikor a folytatás?
Köszi!

Dátum: 2016.03.07

Feladó: Totya

Tárgy: A Hegy szelleme

WOw! Ez nagyon érdekes, várom a folytatást!

Új hozzászólás hozzáadása