A szomorú palota 2. rész

"visszapillantó"

a Myeongjeongjeon épülete

Sado herceg szomorú történetének színhelyén álldogálva kívülről szemügyre vettem a palota legfontosabb, legfőbb épületét, amelynek belsejében a királyi trónterem is található, és bevallom, nem nyűgözött le első pillantásra. Úgy láttam, hogy a Myeongjeongjeon (mjongcsongdzson) hall méretében és pompájában is alulmúlja a többi palota Nagycsarnokait. Hogy találjak erre valami okot és magyarázatot, fel kellett lapoznom magának az egész palotának a történetét. Hogyan is kezdődött?

Sukjong-érmék

A Koryo-dinasztia (고려국  918 – 1392) tizenötödik uralkodója Sukjong (szukcsong) 1104-ben úgy rendelkezett, hogy építsenek egy nyári palotát a Songdo-ban (a mai észak-koreai Keszong városában) székelő királyi család számára, amelynek helyéül ezt a területet jelölte ki. A nyári palotát Sunganggung-nak nevezte el.  Aztán a Joseon-kor hajnalán, az új dinasztia első uralkodói 1392-ben a fővárost áttették ide Hanyang-ba, azaz a mai Szöulba.  

Taejo király

Az első Joseon uralkodó, Taejo (tédzsó) itt tartózkodott, amíg a szomszédban fel nem épült a pompázatos Gyeokbokgung (kjongbokgung), amit végül nem sokáig élvezhetett, mert fia Nagy Sejong király végleg ide költöztette őt 1418-ban. Sejong becsületére legyen mondva, hogy édesapja, az immár hatalmon kívül helyezett öreg király számára renováltatta, kibővítette és új szárnyat is felhúzatott itt.

Úgy írják a krónikák, hogy a maihoz hasonló, végleges formáját és pompáját ez a palota Seongjong (szongdzsong) király regnálása alatt kapta 1483 és 1484 között. Seongjong a nagyapja, az egykoron nagy uralkodó Sejo özvegyei számára építtette és bővíttette elsősorban a palotát, de az özvegy királynékat követték a megözvegyült, vagy kevésbé élre állított ágyasok, aztán a főrangú köztisztviselők, eunokok, sokadik hercegnők és szolgáik…  

És ahogy kezdtem a palota történetbe belebonyolódni, úgy vált egyre világosabbá, hogy miért is éreztem eddig „másmilyennek”, más hangulatúnak ezt a királyi rezidenciát.  A térképet tüzetesebben megszemlélve látható, hogy a többi, Joseon-korban épült királyi palotához képest a Changgyeong-gung palota eleve más tájolású lett, és az épületek elemein, megtervezésén és kivitelezésében sokkal liberálisabb vonásokat fedezhetünk fel.  A többi fő palota, mint a Gyeokbokgung, vagy a Changdokgung (csangdokgung) rigorózus, szigorú Joseon-szabályok szerint épültek és tájolásuk mindig észak-déli irányúak. Hát itt nem! Ez a palota kelet-nyugati irányban fekszik és épületeire legkevésbé az szó illik, hogy „feltűnő”, pláne nem, hogy „hivalkodó”.  

Sétány a japán mintára készült 19.sz-i állat- és botanikus kertben 

 A későbbi történelem során a többi koreai királyi palotához hasonlóan ez a királyi rezidencia is sok viszontagságot volt kénytelen elviselni. A japánok az első invázió alatt (16.sz.) majd’ teljes egészében felégették, aztán a 17.sz elején újjáépült, majd a második japán megszállás alatt ismét különös sorsra jutott: japán mintájú állat- és botanikus kertet nyitottak területén. A Changgyeongung palota sorsa igazán csak Szöul „nagy átrendezésének” idején, 1983-ban fordult megint jobbra, amikor végre a fővárosi önkormányzat elköltözteti innen az állatokat és megkezdi a palota helyreállítását annak eredeti formájában. Minden kis követ, minden parányi cserépdarabot megbecsülve és figyelembe véve folyt a renováció.

A történelem lapjainak forgatása után most már úgy látom, hogy e renováció éppen egyik legszebb példája  az az épület, amely a tróntermet rejti, és amely előtt abban a pillanatban álltam. Megint megilletődtem. Hiszen hagyhatták volna a szöuli városatyák anno a 80-as években egy szép parknak továbbra is, amit persze díszít egy-két régi királyi épület is – mellesleg. De nem hagyták. Ez a hely egykoron a Joseon birodalom egyik királyi palotája volt, a nemzet büszkesége, és a hazafias öntudatnak köszönhetően az is maradt a mai napig.

 Be kell, hogy valljam, pár helybéli szabadidős középiskolással együtt mosolyogva indultam el Yeongjo király trónterme felé és most már tudtam, hogy a középső lépcsősoron nem fogok közlekedni, még ha nem is lenne tiltva. 

Hiszen ott anno csak királyi fenségek jártak… :-) 

S hogy mi nyűgözött le trónteremben? Hogy milyen meglepetésekkel várt még ez az eddig számomra "rejtőzködő" palota? Felfedező szenvedélyem innentől még tovább fokozódott...., mi vonzott egyre jobban ehhez a helyhez?  

 
Folytatás hamarosan!
 
// 2016. március 14. //