Hősök nyomában 2.

Ugye, emlékeztek? (he esetleg nem, lapozz csak vissza az első részre)

Legutóbb ott tartottunk, hogy 612-ben a három királyság közül a legészakiabb, területében a legtekintélyesebb Kogurjot a „vízáradat hadviselésben” sikerült megvédeni a kínai szui birodalom ellen. Ezzel együtt aztán a megvert dinasztia napjai le is áldoztak, és a hatalmat át kellett adnia a tekintélyes Tang uralkodóháznak. 

Átmenetileg megnyugodtak a kedélyek, de a kínai Tang terjeszkedési szándéka nyilvánvaló volt. Ráadásul a legészakiabb  koreai királyságnak, Kogurjonak immár kettős frontra kellett koncentrálnia, hiszen a megerősödött Silla királyság déli irányból támadta, és 629-ben Kim Yushin tábornok parancsnoksága alatt be is vette a hódíthatatlannak hitt kogurjói erődöt, Nangbi várát. 

Ebben a nehéz időszakban emelkedett ki egy olyan személyiség Kogurjóban, akit egyaránt magasztaltak (ma is), vagy mélyen megvetettek (ma is), attól függően, hogy mely szemléletet képviseli az, aki véleményt mond róla. Így aztán vannak, akik Kogurjo megmentőjének, mások elveszejtőjének tartják. Soha nem volt király, de királyt taszított le a trónról és királyt ültetett a helyébe. 

Yeon Gaesomun  (603-668)

Hatalmas család sarjaként eltökélten a Tang-ellenes csoportot támogatta,  és ott fúrta a király békülési terveit a kínaiakkal, ahol csak lehetett. Ő fogott bele 631-ben a masszív, határvédelmet szolgáló „1000 lí hosszúságú fal” megépítésébe (piros vonallal jelölve). 

Nem bízott a regnáló király (Yeongnyu) politikájában, amelyet túl békülékenynek és megengedőnek talált a kínaiakkal szemben és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az általa vezetett szárny és a rojalisták előbb-utóbb farkasszemet néznek egymással. Hovatovább, a király parancsot adott a megöletésére, mire Yeon 100 királyi hivatalnok lemészárlásával, és a király elleni puccsal válaszolt. A király életét sem kímélte, és 642-ben megtörtént a katonai hatalomátvétel. Magát teljhatalmú parancsnokká nevezte ki, a trónra pedig a király fiatal és uralkodásra tökéletesen alkalmatlan unokaöccsét, Bojangot ültette. Bojang nem született szerencsés csillagzat alatt, ő lett Kogurjo utolsó királya, s ezekben az években is a katonai parancsnok bábjaként üldögélt a trónon.

Bizony-bizony, a hősök útja az adott pillanatban, s még sok-sok évvel később is – kiszámíthatatlan.

A konzervatív, késő-konfuciánus tudósok és történészek keményen megbírálták Yeon Gaesomunt, mert szerintük a király elárulása, meggyilkolása és hataloméhsége vezetett ahhoz, hogy végül Kogurjo elbukott Sillával szemben és napjai örökre leáldoztak.

Más, nemzeti érzelmű történészek azonban az egész Koreai-félsziget egyik legnagyobb hősét tisztelik benne, s ez vonatkozik az első részben már megismert Shin Chaehora is. Úgy vélik, a puccs végrehajtása elengedhetetlen volt, hisz a király Kína irányába sodródott, így Yeon közbelépésére és keménykéz-politikájára feltétlenül szükség volt az adott helyzetben. Ők nagy államférfinak és igaz hazafinak tartják. Nos, ki tud itt eligazodni? 

(Kogurjoi sírfestmény)

Ám az nagyon valószínűnek tűnik, hogy hibát követett el, amikor a követségbe érkező sillai Kim Chunchu ajánlatát, kérését – miszerint fogjanak össze a Sillát támadó Pekcse ellen – nem fogadta el. Ehelyett a két királyság, Kogurjo és Pekcse közösen szembeszegült az immár igazi anyatigrissé nőtt harcos Silla ellen – és ezt a menetet végérvényesen el is bukták Sillával szemben.  

De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy is alakultak a dolgok a harmadik, a déli királyságban. 

Akik látták a „Silla királyság ékköve” c. sorozatot, tudják, hogy a forgatókönyvíró fantáziája elég jól meglódult, de azért azt is tudni kell, hogy bizony ez a történet valós tényeken alapul és számtalan valóban élt figurát mutat be.

Ott van az első részben már megismert Jin Heung király (24. sillai uralkodó), az általa létrehozott hwarang- alakulat és Sadaham. És bizony, hogy ott van Seon Deok királynő, aki Silla első női uralkodója volt és 632-ben a déli királyság 27-dik királyi felségeként lépett a trónra. 

Igyekezett a felvilágosodás és a jólét királyságát megteremteni. Az ő nevéhez fűződik Kelet-Ázsia legrégebbi épségben maradt csillagvizsgálójának, a Chomseongae, valamint az akkoriban messzeföldön híressé vált Bunhwangsa buddhista templom és pagoda megépíttetése. (Uhhhh.. hol is kalandoztak akkoriban, a VII. században) a mi őseink ? :-)

    

Chomseongdae                       Bunhwang-sa

Jin Heung király álmának megvalósítását a Seon Deok királynő folytatta, s ez az álom nem volt más, mint a három királyság egyesítése. Ez persze nem ment csak úgy „puszira”, senki nem akarta a bőrét ingyen adni, csak mert a sillai királyok álmodtak valamit. A királynő halála után unokaöccse, Kim Chunchu (Muyeol királyként lépett trónra) tovább folytatta az egyesítő politikát. Kogurjo szövetségét kérte, de nem kapta meg, így célja elérése érdekében Silla a kínai Tang birodalomhoz, Kogurjo ellenségéhez fordult segítsgért.

Ez aztán az igazi csavar, nem?

És 660-ban Silla legyőzi Pekcsét és nyolc évvel később,  immár a kínai Tang katonai segítségét is igénybe véve  a sillai királyság egy zseniális katonai stratéga, egy volt hwarang-harcos vezetésével maga alá gyűrte Kogurjót – és az északi királyság 668-ban megadta magát.Sillának sikerült a nagy álom: a három koreai királyság egyesült a Koreai-félszigeten...

De ez nem ment csaták és vérontások nélkül és olyan valaki nélkül, aki a harcok élére áll.

Ez a halált megvető bátorságáról és becsületességéről ismert hadvezér, aki a csatatéren megvalósította a királyok nagy álmát, nem volt más, mint Kim Yushin tábornok.

Emlékének Dél-Korea szerte tisztelettel adóznak, szobrok, emléktáblák tucatjait találjuk örök mementóként, és a tankönyvek Korea történelmének egyik legnagyobb hőseként említik.

Gyeonjuban (régi Sorabol) található békés sírhelyét turisták és zarándoklódiákok ezrei keresik fel.   

És nem olyan nagyon messze mind ettől, Észak-Koreában az iskolában azt tanulják a gyerekek, hogy Kim Yushin hazaáruló és bűnöző volt, mert a külföldi ellenséggel (Tang) szövetkezve leverte a koreai királyság igazságos harcát…

 

Kim Yushin tábornok sírhelye Sillában (ma Gyeongju) 

 
folytatása következik.... 

 

 

 

Szavazás

Pozitív, vagy negatív hős Yushin tábornok?

pozitív (20)
80%

negatív (5)
20%

Összes szavazat: 25